Обзорјa на Тиси

                                                                        Позивни композиторски конкурс за соло песму

      У току су припреме за одржавање Позивног композиторског конкурса за соло песму за глас и клавир, који ће се одржати у оквиру 29. “Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ –  2021.

     Ова престижна манифестација се редовно већ 28 годинa одржава под окриљем и у организацији Дома културе општине Нови Бечеј у част родоначелника српске соло песме, великог композитора Јосифа Маринковића, рођеног 1851.г. у Врањеву (Нови Бечеј).

      29. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића ће се одржати 27. и 28. маја 2021.год.

     Позивни композиторски конкурс за соло песму настао је из жеље да се домаћи композитори врате соло песми, која је уз хорску композицију некад била један од најпопуларнијих музичких облика код нас, а данас је готово сасвим у изумирању.

                                                                                                    Т Е К С Т  К О Н К У Р С А

      Према условима конкурса компонује се соло песма за глас и клавир, избор текста је слободан, из уметничке или народне поезије, а трајање композиције је ограничено (од 2 до 5 минута). Текст песме мора бити на српском језику.

      Композиције морају бити компјутерски преписане у програму Finale ili Sibelius, и достављене путем e-mail-a или CD-a, а такође их треба доставити и у PDF формату.

      Конкурсни материјал треба доставити са Изјавом аутора да композиција није до сада извођена и то  до 31. марта 2021.г. на адресу: Дом културе општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бб, са назнаком ’’за конкурс’’ или на e-mail: marijana.domkulture@gmail.com.

       Све приспеле композиције биће откупљене једнаким новчаним износом,  који ће бити исплаћен по окончању конкурса.

      Композиције ће бити премијерно изведене на 29. Обзорјима на Тиси у Новом Бечеју, 27-28. маја 2021.г. у Дому културе општине Нови Бечеј.

      Композиције ће оцењивати стручни жири од три члана.

      Доделиће се три новчане награде за освојено I, II и III место, и Награда публике.

  У Новом Бечеју,

  Дана 20.01.2021.г.

 

Pin It on Pinterest